Narkootikumide tuvastamine
Mis? Kuidas? Mida? Milline? ... ehk põhjalik sissejuhatus > Amfetamiin, metamfetamiin > Amfetamiini ja metamfetamiini peamised tootjad

Amfetamiini ja metamfetamiini peamised tootjad

Amfetamiini tootmine on põhiliselt koondunud Euroopasse. Siiski on tootmine levimas ka mujale maailmas, eriti Põhja-Ameerikasse ja Kagu –Aasiasse. Euroopas toodetakse amfetamiini Hollandis, Poolas, Belgias, Türgis, Bulgaarias ning vähesel määral Eestis ja Leedus. Eesti on kujunenud arvestatavaks transiitmaaks amfetamiini transportimisel Põhja- Euroopasse peamiselt Soome ja Rootsi.

Metamfetamiini tootmine on koondunud Põhja- Ameerikasse ning Ida- ja Kagu-Aasiasse.