Sissejuhatus

 

 

Õppekava: Turismierialade riiklik õppekava

Moodul: Animatööri kultuuriõpe

Märksõnad: rekreatsioon, muusika, laul, animatöör

Teema: Muusika animatööri töös. Laulmine. Muusikaline liikumine.

Maht: 2 õn ehk 80 tundi

Pädevused: Õppija teab ja tunneb muusikat kui vahendit meeleolu loomisel. Õppija oskab planeerida asjakohast muusikalist tegevust sündmuse läbiviimisel. Õppija oskab valida ja kaasata kliendigruppi jõukohasesse muusikalisse tegevusse.

Eesmärk: Muusikaõpe rekreatsioonikorraldus – animatööri õppes kursuse eesmärgiks on, et  õppija omandab teadmised muusika ilmestavast toimest planeeritavale sündmusele. Kursuse lõppedes  oskab õppija leida, ette valmistada ja kasutada muusikaga seotud tegevusi erinevatele sihtrühmadele.

 

Kursus on kombineeritud, e-õppe ja auditoorne õpe/kontakttunnid.

Muusikaõpe rekreatsioonikorraldus- animatööri õppes õppimiseks puudub hetkel terviklik õppematerjal, mis on kaasajastatud ja veebipõhine, seetõttu on e- kursus heaks võimaluseks materjal koondada. E- õppe võimaluste kaudu saab muuta antud teema atraktiivsemaks ja kergesti omandatavaks. E-kursus annab võimaluse ka õppida paindlikus/tsükli õppes osalejatele. Rekreatsioonikorralduse eriala õppijad vajavad mooduli sisule ja eesmärkidele vastavat õppematerjali ja õppeülesandeid, mis on ka veebis kättesaadavad.

 

Õppijate hindamine: Õppijate hindamine toimub õppeprotsessi käigus õppeülesannete alusel. Kokkuvõttev hindamine toimub:

1)     animatööri kultuuriprojekti ettevalmistamise ja turundamise (läbiviimise) alusel. Esitatakse terviklik aruanne, koos kriitilise analüüsiga- 70%

2)     esitatakse õpimapp näidiste ja iseseisvate töödega (nt. laulud, tantsud jne) - 30%

 

E- kursuse koostaja:

Heli Kakko Kuressaare Ametikool

 

 

 

 
 
Muusikaõpe rekreatsioonikorraldus-animatööri õppes