Lambakasvatussaadused > Piimalambatõud
 
 
 
 

Piimalambatõud

Piimalambatõugusid ei ole maailmas väga palju. Tänapäeval teatakse umbes kahte tosinat lambatõugu, kellest enamikku kasvatatakse Vahemereäärsetes või sellega piirnevates riikides. Kõikidelt piimalammastelt saadakse suure valgu ja rasva sisaldusega piima, kuid erinevate tõugude piimajõudluses eksisteerivad suured erinevused.

Maailmas kõige suurema piimajõudlusega on Ikoonfriisi piimalambad. Tänapäeval eristatakse nende hulgas Ida Friisimaal aretatud Ikoonsaksa ida-friisi piimalammast (Deutsches Friesisches Milchschaf) või Lääne Friisimaalt pärit Ikoonhollandi ida-friisi piimalammast (Dutch East Friesian Milk Sheep). Hollandi ja Belgia piirialade lähedal aretatud Ikoonflaami piimalambad (Flemish Sheep) kuuluvad samuti friisi piimalammaste rühma. Geneetiliselt on nendele tõugudele lähedane ka Hollandist pärit Ikoontekseli lihalambatõug, kes umbes 100 aastat tagasi meenutas välimikult friisi piimalambaid, keda aga hiljem on aretatud lihalambaks. (http://www.ansi.okstate.edu/breeds/sheep/).

Kõige olulisemaks friisi tõugude seast peetakse Ikoonsaksa ida-friisi piimalammast (Deutsches Friesisches Milchschaf). IkoonIda-friisi piimalambaid peetakse üle kogu maailma väikeste karjadena. Praktika on näidanud, et see tõug ei kesta ekstensiivsetes pidamistingimustes ja suurtes karjades. IkoonIda-friisi piimalammastel on suur viljakus (keskmiselt 2,25 talle) ja piimajõudlus. Kaheksakuulisel laktatsioonil saadakse 500-700 kg piima, piima rasva sisaldus on 6-7 % ja valgu sisaldus 5,2%. Uted kaaluvad 70-90 kg ja annavad 4,5 kg villa aastas. Sageli võrreldakse Ikoonida-friisi piimalambaid holsteini piimalehmadega, sest nende uted püstitavad piimajõudlusrekordeid, mil parematelt uttedelt saadakse kuni 1000 kg piima aastas. Tavalistes tootmistingimustes saadakse ida-friisi lambafarmis 300-400 l piima (Valdi V., Valdi A. 1992).

Talled soovitatakse võõrutada spetsialiseeritud piimafarmis 35-40 päevaselt, mil nad tarbivad selle aja jooksul 50-60 l piima (Mills, 1989). Võõrutusaeg sõltub farmi eesmärkidest. Kui eesmärgiks on saada maksimaalselt piima, siis võib tallesid võõrutada varem, isegi alates teisest elupäevast. Sel juhul peab tallesid edasi söötma kunstlikult, suhteliselt kallite startersöötadega.

Ikoon Ida-friisi piimalambaid on kasutatud enamike kohalike piimalambatõugude parandamisel, et suurendada kohalike tõugude piimajõudlust. Näiteks Itaalias on saadud nendega ristandeid Ikoonsardiinia lammastega (Pecora Sarda), Prantsusmaal Ikoon lakooni (Lacaune) lammastega, Iisraelis on Ikoonavassi lammastega (Awassi) saadud uus tõug - Ikoonassaf. Suurbritannias aretati Ikoonsinisepealine leisteri, Ikoonnudi dorseti ja Ikoonlleyni tõu ristamisel Ikoonida-friisi piimalambaga uus tõug, mida tänapäeval tuntakse Ikoonbriti friisi lammastena (British Milk Sheep). Enamike maade praktika on näidanud, et Ikoon Ida-friisi lammaste  kasutamine kohalike tõugude parandamisel on tõstnud viimaste piimajõudlust.

Oluline piimalambatõug paljudes Aasia riikides ja mujal on jämeda villaga Ikoonavassi lammas (Awassi), kes on hästi kohanenud tagasihoidlike, kuivade tingimustega. Palju peetakse Ikoonavassi piimalambaid (Awassi) Iisraelis, kus on hästi kohanenud tagasihoidlike söötmis- ja pidamistingimustega andes piima sellistes tingimustes, kus ei ole võimeline elama ükski piimalehm. Türgis peetakse piimalambaid paljudes, väikestes kodumajapidamistes koos kitsedega. Sealjuures aitavad piimalambad kindlustada nende maaperede toidulauda piimasaadustega, kus saagikus looduslikel rohumaadel on väga väike.

 Hollandis on lisaks Ikoonida-friisi piimalammastele lüpstud ka Ikoontekseli lihalambaid kui lambaliha (talleliha) hind madal.

Piimalambafarmis on oluline lüpsmise mehhaniseerimine. Suuremates farmides on selleks ehitatud Ikoonlüpsiplatsid. Lamba lüpsmiseks vajatav vaakum on erinevate firmade lüpsiseadmetel tavaliselt 40… 50 kpa, pulsisagedus on 90…120 takti minutis, kusjuures imemistakti ja pausi vahekord on enamikel juhtudel 50:50 (Mills, 1989).

Eestis piimalammaste kasvatamine on äärmiselt väikesemahuline. Autori teada toodi 2001. a Eestisse Belgiast 5-6 Ikoonflaami piimalammast (Flemish Sheep). Käesoleval ajal kasvatatakse piimalambaid ühes talus Saaremaal.

 

 

Otsi galeriist

 
 
 
 
 

 

Lambakasvatussaadused
Creative Commons License