Lambakasvatussaadused > Õpiobjekti kirjeldus
 
 
 
 

Õpiobjekti kirjeldus

Õpiobjekti läbinu:

  • on tutvunud lambakasvatussaadustega;
  • omab ülevaadet lambakasvatussaadustest;
  • on tuttav lambakasvatussaadustega;
  • omab võimalust enesekontrolliks.

Ikoon - ikoonile järgnev allajoonitud sõna on varustatud illustreeriva fotoga.
 - ikoonile järgnev allajoonitud sõna on varustatud illustreeriva fotoga.

Õpiobjekti koostamisel on kasutatud dots Peep Piirsalu koostatud õppematerjale.
Illustreerivad fotode ja videote allikatele on viidatud vastavalt heale tavale.

 
 
 
 
 

 

Lambakasvatussaadused
Creative Commons License