Hõbe- ja sinirebaste värvusmutandid ja nende kasvatamine > Õpiobjekti kirjeldus
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Õpiobjekti kirjeldus

Õpiobjekti läbinu:

  • on tutvunud hõbe- ja sinirebaste sagedamini esinevate värvusmutatsioonidega ja nende kasvatamisega;
  • omab ülevaadet hõbe- ja sinirebaste sagedamini esinevatest värvusmutatsioonidest ja nende kasvatamisest
  • on tuttav hõbe- ja sinirebaste sagedamini esinevate värvusmutatsioonidega ja nende kasvatamisega;
  • omab võimalust enesekontrolliks.

Õpiobjekti koostamisel on kasutatud dots Peep Piirsalu koostatud õppematerjale.

Illustreerivad fotode ja videote allikatele on viidatud vastavalt heale tavale.

 

 
 
Hõbe- ja sinirebaste värvusmutandid ja nende kasvatamine
Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.