Minkide värvusmutandid ja nende kasvatamine > Õpiobjekti kirjeldus
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Õpiobjekti kirjeldus

Õpiobjekti läbinu:

  • on tutvunud minkide sagedamini esinevate värvusmutatsioonidega ja nende kasvatamisega;
  • omab ülevaadet minkide sagedamini esinevatest värvusmutatsioonidest ja nende kasvatamisest
  • on tuttav minkide sagedamini esinevate värvusmutatsioonidega ja nende kasvatamisega;
  • omab võimalust enesekontrolliks.

Õpiobjekti koostamisel on kasutatud dots Peep Piirsalu koostatud õppematerjale.
Illustreerivad fotode ja videote allikatele on viidatud vastavalt heale tavale.

 

 

 
 
Minkide värvusmutandid ja nende kasvatamine
Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License
Powered By CMSimple.dk | Designed By DotcomWebdesign.com