Avaleht > Viilutusmasin

 
 

Viilutusmasin


Viilutusmasinate abiga saab esmaklassilise lõiketulemuse. Need turvalised ja lihtsad käsitseda. Viilutusmasinad on varustatud kummipatjadega, et need püsiks tööajal kindlalt paigal. Kõik mudelid on varustatud käekaitsmega, et oleks tagatud tööohutus.


Tehnilised andmed

Elekter: 230V  0,15 kuni 0,41 kW
Lõiketera läbimõõt: 200 – 300 mm
Viilu paksus: 0 – 40 mm

 

A andmesilt
B tera lukustuskruvi
C teritusseade
D lõikekelk
E toiduainete tõukur
F viilu paksuse reguleerimise nupp
G sisse/väljalülitusnupp
H lihvketas
K teritusseadme lukustuskruvi
L lõiketera
M lihvimispuru eemaldaja (teritusseadmel)
N teritusseadmelt lihvimispuru eemaldamisenupp
O lõiketera kate
P lõikekelgu reguleerimisnupp
W teritusseadme nupp

Töö põhimõte

 • Toiduainete mõõdud peavad vastama masina lõikevõimsusele (kaal ei tohi masinat tasakaalust välja viia)
 • Viilutajaga ei saa lõigata külmutatud ja üliküpseid toiduaineid.
 • Lõikekelk asetada algasendisse, tõsta tõukur üles ja asetada viilutatav toiduaine lõikekelgule vastu reguleerimisplaati.
 • Kinnitada toiduaine tõukuriga ja reguleerida soovitud viilu paksus.
 • Käivitada ja lõikamist alustada lükates kelku tera poole kuni viil on lõigatud, too kelk algasendisse tagasi.
 • Lõigatud viilud koguda väljastuskohas kokku. 
 • Viilutamise lõpetanud, lülitada masin väljaja seada reguleerimisnupp algasendisse.

Puhastamine

 • Masin puhastada iga tööpäeva lõpus või kui on tööd lõpetatud.
 • Peale lõikamise lõppu ühendada masin vooluvõrgust lahti ja kontrollida, et reguleerimisnupp on algasendis. 
 • Puhastada tohib niiske lapiga ja neutraalse nõudepesuvahendiga.
 • Enne masina kasutamist puhastada puhastusvahendi jääkidest.
 • Kasutada ei tohi abrasiivseid puhastusvahendeid, soodat ja kloori sisaldavaid puhastusvahendeid.
 • Enne vooluvõrku lülitamist kontrollida, et masin on kuiv.

Ohutusnõuded 

Seadet kasutavad isikud peavd olema instrueeritud.
Töökoht hoida puhtana, laual mitte hoida kõrvalisi esemeid.
Seadme kasuataja ei kanna lehvivaid riideid ja peab täitma rangelt toiduhügieeninõudeid.
Lõiketera hoolduse ja puhastamise ajal tuleb kanda randmekaitsega kaitsekindaid.
Kontrollida enne tööle asumist, kas kõik kaitseseadised on töökorras.
Ohuolukorras lülitada seade välja ja eemaldada vooluvõrgust.

 

 
 
 
Toitlustusettevõtte seadmed - ettevalmistusseadmed