Enesekaitse õppevideod
Avaleht > Sissejuhatus

Sissejuhatus


Iseseisev harjutamine on enesekaitse kursusel oluliseks eelduseks edukaks kursuse lõpetamiseks. Tunnis läbitavad teemad annavad eelkõige ülevaate erinevatest harjutustest, harjutusaeg on kvaliteetse tulemuse saavutamiseks vähene. Õpiobjekt "Enesekaitse õppevideod" on abimaterjaliks Enesekaitse kursuse läbimisel.
 • Õppematerjal on tunnis läbitud teemade täiendamiseks, võimaldades ülevaate:
  • Tunnis läbitud teemade õigetest sooritustest.
  • Tunnis läbitud teemade iseseisva harjutamise toetamiseks
  • Õppematerjali iseseisvaks harjutamiseks on vajalik eelnevalt osaleda praktilistes treeningtundides. Harjutuste valesti sooritamine võib tekitada tõsiseid vigastusi!
  • Enne võtete sooritamist tuleb teha soojendus- ja venitusharjutusi.
 • Eesmärk: Omandada enesekaitsevõtete praktilise kasutamise oskus kurjategija kinnipidamisel.
 • Sihtgrupp: Sisekaitseakadeemia justiits- piirivalve-, ja politseikolledži tudengid
 • Õpiväljund:
Õpiväljund Õpitegevus
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane…
... oskab tagada enda ohutust ja kasutada enesekaitsevõtteid üksinda tegutsedes; Aktiivne osalemine praktilistes tundides, iseseisev töö, e-materjali (video) vaatamine
… oskab tagada enda ja kaaslase ohutust mitmekesi koos rünnakut tõrjudes; Aktiivne osalemine praktilistes tundides, iseseisev töö
… oskab kasutada kinnipidamisvõtteid üksinda tegutsedes; Aktiivne osalemine praktilistes tundides, iseseisev töö
… oskab kasutada kinnipidamisvõtteid mitmekesi koos tegutsedes; Aktiivne osalemine praktilistes tundides, iseseisev töö