Karistusõiguse probleemid Riigikohtu praktikas
Sissejuhatus   > Soovitused narkoaine suure koguse määramiseks

Soovitused narkoaine suure koguse määramiseks

Koostanud Riigiprokuratuuri  juhtiv riigiprokurör Margus Kurm


/-----/
Alljärgnevalt on ainegruppide kaupa antud soovitused suure koguse määratlemiseks. Ainete mõjuannused on võetud EKEI-s koostatud juhendmaterjalist.

Ained, mida segatakse lahjendamise eesmärgil

Lahjendamise eesmärgil segatavate ainete puhul tuleb aine ära kaaluda ja arvutada, mitu doosi sellest saaks teha. Doosi ehk mõjuannuse määramisel on soovitav lähtuda korduvkasutajast, mitte esmatarvitajast.

Ained, mida segatakse manustamise eesmärgil

Manustamise eesmärgil segatakse aineid, mille mõjuannus on alla 1 milligrammi. Levinumatest on sellised lüsergiinhappe dietüülamiid (LSD), fentanüül ja (cis-)3-metüülfentanüül. Nende ainete puhul tuleb lähtuda n.ö manustamis-tükkide (tabletid, margid jne) arvust.
 Kui ainet sisaldav segu ei ole veel doosideks jagatud, tuleb lähtuda sellest, mitu doosi saaks leitud hulgast segust teha.

LSD suur kogus on 10 marki.

Fentanüüli ja (cis-)3-mentüülfentanüüli suur kogus on 10 voldikut. Doosideks jaotamata fentanüüli või trimentüülfentanüüli sisaldava segu suur kogus on 300 mg.

Lisaks eelmainitutele on manustamise eesmärgil segatavateks aineteks veel järgmised:
  Lüsergiinhappe morfoliid (LSM)
  β-hüdroksüfentanüül,
  β-hüdroksü-3-metüül-tienüülfentanüül
  β-hüdroksütienüül-fentanüül
  β-hüdroksütienüül-fentanüül
  α-metüülfentanüül
  α-metüültienüül-fentanüül
  (cis-)3-metüültienüül-fentanüül
  Tienüülfentanüül
  1-(3-okso-3-fenüülpropüül)-4-fenüül-4-piperidinool-propionaat (OPPPP)
  Buprenorphin
  Sufentanil

Taimed

Kui taimset materjali ei ole inimene millegagi seganud (nt kanepit tubakaga vms), siis ei saa rääkida segust. Puhta taimse materjali puhul, tuleb lähtuda manustamis-tükkidest, nt sigaretid.

Kanep

Kui leitakse kanepit sisaldavad sigaretid, tuleb lähtuda sigarettide arvust. Suur kogus on 10 või rohkem sigaretti. Kui leitakse marihuaana või ha¨i¨, tuleb lähtuda sellest, mitu sigaretti saaks sellest teha.

Marihuaana puhul lähtuda sellest, et üks puhta marihuaana sigarett kaalub 1-2 grammi. Seega, suur kogus on 20 grammi (varem 50 g). (Kui leitud puru on segatud tubakaga vm, ei muuda see asja, kuna sel juhul on tegu lahjendamise eesmärgil tehtud seguga, mis on võrdne puhta ainega.)

Ha¨i¨i puhul lähtuda sellest, et üks ha¨i¨ist tehtud sigarett kaalub kuni 1 gramm. Suur kogus on seega 10 grammi (varem samuti 10 g).

Unimagun

Kuivatatud unimaguna – nii jahvatatud kui tervete kuivatatud kuparde – puhul tuleb lähtuda sellest, mitu annust narkootilist vedelikku saaks sellest teha. (Kui jahvatatud purusse on segatud muid aineid, ei muuda see asja, kuna sel juhul on tegu lahjendamise eesmärgil tehtud seguga, mis on võrdne puhta ainega.)

Üks moonivedeliku doos on 1 ml, seega suur kogus on 10 ml vedelikku (varem 50 ml). Sellise koguse tegemiseks on vaja 30-50 grammi kuivatatud kupraid. Seega, suur kogus on 50 grammi jahvatatud või terveid kuivatatud kupraid (varem 500 g).