Korrakaitses isikuandmete tuvastamine
SISSEJUHATUS > Õpiobjekti eesmärk ja kasutajainfo

Õpiobjekti eesmärk ja kasutajainfo

 

Õpiobjekti eesmärk on avada Politsei õigusi isikuandmete tuvastamisel ja kogumisel ning edastamisel, arvestades jõustuvat Politsei ja piirivalve seadust ning Korrakaitse seaduse eelnõu. 

Õpiobjekt on kasutatav Sisekaitseakadeemia Politsei rakenduskõrgharidusõppe õppekava, korrakaitse õppesuuna õppeainetes.  

Õpiobjekt sisaldab isikuandmete töötlemist, nende kogumise ja edastamsie õiguslikke aluseid. Õigusaktidest lähtutakse Politseiseadusest, jõustuvavast Politsei ja Piirivalve seadusest ning menetletavaast Korrakaitseseaduse eelnõust, samuti kasutatakse Õiguskantsleri menetluspraktikat.  

Õpiobjekti maht on 0,2AP.

Õpiobjekt on koostatud 22.oktoober 2009.