Jälitustoimingute kaebemenetlus
Sissejuhatus > Eesmärk ja kasutajainfo

Eesmärk ja kasutajainfo

Õpiobjkti eesmärk on õpetada mõistma jälitustoimingutega kaasnevaid võimalikke kaebemenetlusi. 

Õpiobjekt on kasutatav Sisekaitseakadeemia Politsei rakenduskõrgharidusõppe õppekava, õppeainetes Jälitustegevus I, II, III ja Jälitustegevuse reeglite rakendamine.

Õpiobjekt sisaldab jälitustoimingutele esitatavaid kaebusi ja nende menetlemise korda. Lisatud menetluspraktika aitab jälgida kuriteo matkimisega seotud juhtumites tõusetunud õigusvaidlusi.

Õpiobjekti maht on 0,4AP.

Õpiobjekt on koostatud 11. september 2009.