Avaleht

Veaolukorrad teeninduses

Õppekava: Turismierialade riiklik õppekava

Moodul: 04. Klienditeenindusõpe

Teema: Klienditeeninduse alused

Maht: 0,1 õn ehk 4 tundi


Pädevused:  Õppija teab ja mõistab inimeste erinevaid käitumisviise, rolle ning rollikäitumist;  kiituste ja veaolukordade kliendikeskset käsitlemist. Õppija oskab analüüsida enese ja teiste käitumist; toimida kliendikeskselt kiituste ja veaolukordade puhul.

Sihtrühm: Õpiobjekt on mõeldud kasutamiseks turismierialade õppijatele, samuti turismivaldkonna täiend- ja ümberõppijatele

Eesmärk: Õpiobjektiga taotletakse, et  õppija:

Õpiobjekt sisaldab: 

Õppeülesanded:

Õpiobjektiga saab töötada nii auditooriumis, 100% e-õppe vormis või kombineerides auditoorse õppe ja e-õpet.


Õpiobjekti koostajad:

Sirje Rekkor Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakool
Heli Tooman Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
Margit Konno Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakool 


Creative Commons License
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License
.