Tulekahju avastamisseadmed


Tulekahju avastamisseadmetena käsitletakse erinevaid seadmeid, mis on ehitatud ja paigaldatud tulekahju avastamiseks varajases faasis. Peamiselt eristatakse  kolme tüüpi tulekahju avastamisseadmeid:
Tulekahjusignalisatsiooniandurid (edaspidi andurid) projekteeritakse avastama ühte või enamat tulekahjule iseloomulikku nähtust, olgu selleks siis suits, kuumus, soojuskiirgus või põlemisproduktid. Andurite tüüpide  jaotamine sõltuvalt jälgitavast nähtusest on järgmine:
Endale sobiva anduri välja valimine sõltub mitmetest asjaoludest:

Käesolevas peatükis tutvustame Teile põhilisi anduritüüpe ja anname ülevaate nende paigalduspõhimõtetest. Lisaks anname lühiülevaate tulekahjusignalisatsioonisüsteemidest ning nende erisustest.