Esileht


Eestis toimub aastas  rohkem kui 10 000 tulekahju, milles hukkub ligikaudu 100 inimest. Selliste arvnäitajate poolest on Eesti maailmas tuleõnnetustes hukkunute suhtarvuga 100 000 elaniku kohta olnud aastaid esikolmikus. Selleks, et aidata kodanikel ohutumalt käituda, on esmane samm teavitada inimesi ohtudest. Seetõttu antakse käesolevas õppematerjalis ülevaade peamistest põhjustest, millest tekkivad  tulekahjud  ning lihtsaid näpunäiteid, kuidas selliseid olukordi vältida. Hästi hoitud tulega saab valmistada sööki, anda soojust ning luua meeleolu. Vale tule käitlemine ja tulega kaasnevate ohtude eiramine võib põhjustada tulekahju.

Koostatud õpiobjekt on loodud esmalt Sisekaitseakadeemia erinevates kolledžites läbiviidava esmase ja üldise tuleohutusalase õppe toetamiseks, aga sobib ka kõigile asjast huvitatud isikutele.