Turismiettevõtte tooted ja teenused
Avaleht

Avaleht

Turismiettevõtte tooted ja teenused

Õppekava: Turismierialade riiklik õppekava

Moodul: 08. Turismimajandusõpe

Teema: Toode/teenus.Tootearendus

Maht: 0,25 õn ehk 10 tundi


Sihtrühm: Õpiobjekt on mõeldud kasutamiseks turismierialade õppijatele, samuti turismivaldkonna täiend- ja ümberõppijatele

Pädevused: Õpiobjektiga taotletakse, et õppija mõistab konkreetse äriidee järgi töötava ettevõtte pakkumise kujunemist lähtuvalt sihtturust, sihtrühmade vajadustest, soovidest ja ootustest. Õpib analüüsima ettevõtte pakkumist.

Eesmärk: Õpiobjektiga taotletakse, et  õppija:

  • õpib tundma turismiettevõtte toote spetsiifikat ja pakkumispoliitika kujundamise põhimõtteid
  • omandab ettevõtte pakkumise analüüsimise ning pakkumisega, toote/teenuse kvaliteediga ja tootearendusega seotud tegevuste planeerimise oskusi.

Õpiobjekt sisaldab:

  • õppematerjali turismitoode ja turismiettevõtte toodete ning teenustega seotud turundusmeetmete, turismiettevõtte põhitoote ja lisateenuste, toote / teenuse kvaliteedimeetmete ning arendamine kohta turismiettevõttes
  • 4 õppeülesannet sealhulgas üht enesetesti ja üht suuremahulist struktureeritud juhtumiga seotud õppeülesannet
  • õppeülesande lahendamiseks vajalikku juhtumit videoklippidel: konkreetset turismiettevõtet, mille põhitoode ja lisateenused on esile toodud ja  ettevõtte juhi poolt kommenteeritud.

Õppeülesanded:

  1. Õppeülesanne 1. Õppematerjali läbitöötamine, individuaalne töö, maht 1 tundi
  2. Õppeülesanne 2. Turismiettevõtte toodete ja teenuste määratlemine. Juhtumianalüüs, individuaalne töö, maht 2 tundi
  3. Õppeülesanne 3. Enesekontrolli test  1 tundi
  4. Õppeülesanne 4. Turismiettevõtte pakkumise analüüs, individuaalne ja rühmatöö, maht 6 tundi

Õpiobjektiga saab töötada nii auditooriumis, 100% e-õppe vormis või kombineerides auditoorse õppe ja e-õpet.

Kasutatakse nii individuaalset kui rühmatööd.

Õppijate hindamine: Õppeülesannete lahendamine, tulemus vastavalt hindamisprogrammile. 


Õpiobjekti koostajad:
Sirje Rekkor Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakool
Margit Konno Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakool


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

Turismiettevõtte tooted ja teenused