Avaleht

Õppekava: Turismierialade riiklik õppekava

Moodul: 31. Toitlustusteenindusõpe

Teema: Serveerimis- ja joogiõpetus

Maht: 0,25 õn ehk 10 tundi


Sihtrühm: Õpiobjekt on mõeldud kasutamiseks turismierialade õppijatele, samuti turismivaldkonna täiend- ja ümberõppijatel

Pädevused: Õppija oskab koostada menüüsid vastavalt klientide soovidele ja vajadustele ning serveerida toite ning kuumi ja külmi jooke, kasutada erinevaid serveerimisviise lähtuvalt toitlustuskohast ja/või sündmuse iseloomust.

Eesmärk: Õpiobjektiga taotletakse, et õppija:

Õpiobjekt sisaldab:

Õppeülesanded:

  1. Õppeülesanne. Õppematerjali läbitöötamine, individuaalne töö, maht 2 tundi
  2. Õppeülesanne. Selvelaua katmine. Rühmatöö auditooriumis, maht 2 tundi
  3. Õppeülesanne. Selvelaua kasutamise võimalused erinevate sihtrühmade  toitlustamiseks, individuaalne töö, maht 1 tundi
  4. Õppeülesanne. Kohvipausi planeerimine, individuaalne töö, maht  1 tundi
  5. Õppeülesanne. Vastuvõtu planeerimine selvelauaga, rühmatöö, maht  4 tundi

Õpiobjektiga töötades on kombineeritud auditoorne sh praktiline õpe ja e-õpe. Kasutatakse nii individuaalset kui rühmatööd.

Õppijate hindamine: Õppeülesannete lahendamine, tulemus vastavalt rakendaja koostatud hindamisprogrammile.

Õpiobjekti koostajad:
Sirje Rekkor Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakool
Margit Konno Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakool

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.