AVALEHT

Haldusmenetluse põhimõtted ja nende ar-
vestamine päästealases haldusmenetluses


Päästeametniku poolt õiguspärase lahendi tegemine ei pruugi igas olukorras olla lihtne konkreetsete ja täpsete reeglite puudumise tõttu. Sellisel juhul abistavad haldusmenetluse põhimõtted päästeamet-nikku õiguspärase otsuse tegemisel isegi õiguslikult ebamäärases olukorras. Soome õigusteadlane Aulis Arnio on võrrelnud reegleid raudteerööbastega, mille mööda kas sõidad või oled kraavis, ja printsiipe lainetel õõtsuva laevaga, mis kord kaldub ühe kord teise põhimõtte poole. Nii peab ka päästeametnik täpsete rööbaste puudumisel teadma, millises suunas oma otsusega kalduda. Selles õppevahendis antakse ülevaade haldusmenetluse põhimõtetest, mis abistavad ametnikku haldusmenetluses nö õige otsuse suunas kaldumisel. Kõige selle juures peab päästeametnik alati meeles pidama oma deviisi "Jumala auks, ligimese kaitseks" ning lähtuma ligimese kaitsmise ja abistamise tegelikust vajadusest, isegi kui see isik ise ei saa võimalikust ohust aru.

Haldusmenetluse läbiviimiseks päästetööde ja tuleohutuse
riikliku järelevalve valdkonnas peab päästeametnik:
   1) teadma, millised on üldised põhimõtted haldusmenet-
luse läbiviimisel, mida need põhimõtted tähendavad ning
kuidas põhimõtteid oma tegevuses kasutada;
   2) mõistma põhimõtete tähtsust otsuse tegemisel olukorras
kus otsustamise aluseks ei ole konkreetseid reegleid;
   3) oskama põhjendada haldusmenetluse põhimõtetel tugi-
nevat ilma konkreetse seadusliku aluseta otsust.

 

Õppevahendi on koostanud:

Sander Põllumäe - töötab Sisekaitseakadeemias, õigusainete õppetooli juhataja-lektori töökohal. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureuseõppe 2001. a ja Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise magistriõppe 2003. a ning jätkab õpinguid Tallinna Tehnikaülikoolis haldusjuhtimise doktorantuuris.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License