Info

Kommunikatsiooni e-kursus on valminud programmi VANKeR raames

Õppekava: Majutamise ja toitlustamise erialade riiklik õppekava

Moodul: 6. Kommunikatsioon

 

Maht: 3 õn 

 

Sihtrühm: Õppematerjalid on koostatud vastavalt toitlustus- ja majutusteeninduse erialade spetsiifikale. Sobib nii põhikoolijärgsele kui ka täiskasvanud õppijale.

 

Õppe eesmärk:

E-kursus sisaldab: tööjuhendeid, toitlustus- ja majutusteeninduse erialaseid tekste ning küsimustikke, kontrollteste, praktilisi harjutusi, paaris- ja rühmatöö ülesandeid, slaidiesitlusi, viiteid lisamaterjalidele.

 

Õppijate hindamine: õppeülesannete ja lõputöö vormistamine

 

Koostajad: Anne-Li Tilk, Sirje Paakspuu - Kuressaare Ametikool