Õpiobjekti tutvustus

 
 
 
 
 
 
 
 

Õpiobjekti tutvustus

Kohvikud

Õppekava: Majutamise ja toitlustamise erialade riiklik õppekava
Moodul: 05. Toitlustamine (maht 3 õn)
Teema: Toitlustusettevõtete tüübid

Õpiobjekti maht: 0,1 õn / 4 tundi

Pädevused:  Õppija on omandanud teadmisi ja oskusi kohvikute tüüpidest, töökorraldusest ja töö planeerimise põhimõtetest.

Eesmärk: Õpiobjektiga taotletakse, et õppija on omandanud teadmisi ja oskusi kiirtoitlustusettevõtete tüüpidest, töökorraldusest ja töö planeerimise põhimõtetest.

Õpiobjekt sisaldab:

Õppeülesanded: maht 4 t

  1. Õppeülesanne 1. Teema õppematerjali läbitöötamine
    Individuaalne töö, maht 1,5 t
  2. Õppeülesanne 2. Konkreetse juhtumi läbitöötamine
    Rühmatöö või individuaalne töö, maht 2 t
  3. Õppeülesanne 3. Enesetest
    Maht 0,5 t

Kõigi õppeülesannetega töötamiseks on koostatud õppija juhised.

Õpiobjektiga saab töötada nii auditooriumis,  100% e-õppe vormis või kombineerides auditoorse õppe ja e-õpet. Kasutatakse nii individuaalset kui rühmatööd.

Õppijate hindamine: Õppeülesannete lahendamine, tulemus vastavalt hindamisprogrammile

Õpiobjekti koostajad: Sirje Rekkor ja Margit Konno


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kohvikud