Õpiobjekti tutvustus

Õpiobjekti tutvustus

Eesti köök. Liha- klimbisupp

Õppekava: Majutamise ja toitlustamise erialade riiklik õppekava
Moodul: 24. Toiduvalmistamine (maht 12 õn)
Teema: Eesti rahvustoidud
Õpiobjekt toetab õpikute Toitlustamise alused (Argo 2008), Kulinaaria (Argo 2006) ja Praktiline kulinaari (Argo 2007) rakendamist

Õpiobjekti maht: 0,1 õn / 4 tundi

Pädevused: Õppija on omandanud teadmisi ja oskusi valmistada ja serveerida Eesti rahvusrooga liha-klimbisuppi. Õppija oskab kaasajastada üht Eesti rahvusrooga liha-klimbisuppi.

Eesmärk: Õpiobjektiga taotletakse, et õppija õpib valmistama ja serveerima eesti rahvustoitu liha-klimbisuppi ning arendama traditsioonilise rahvusköögi supi retseptuuri vastavalt tänase kliendi ootustele.

Õpiobjekt sisaldab:

 • lihasuppide valmistamist käsitlevat õppematerjali
 • 4 õppeülesanet sh enesekontrolli test

Õpiobjekt sisaldab videot liha-klimbisupi valmistamisest. Videos teeb toitu ja jagab selgitusi Foodstudio peakokk (meisterkokk) Indrek Kivisalu (vt joonis 1). Video sisaldab liha-klimbisupi toorainete iseloomustust, supi valmistamise kõiki tehnoloogilisi võtteid, supi serveerimist.

Õppijad saavad video jälgimise järel või paralleelselt jälgimisega suppi valmistada. Õpiobjekt sisaldab standardretseptuuri.


Joonis 1. Indrek Kivisalu- peakokk ja Sirje Rekkor - koka abi

Õppeülesanded: maht 4 t

 1. Õppeülesanne 1. Teema õppematerjali läbitöötamine
  Individuaalne töö, maht 0,5 t
 2. Õppeülesanne 2. Liha-klimbisupi valmistamine
  Rühmatöö või individuaalne töö, maht 1,5 t
 3. Õppeülesanne 3. Liha-klimbisupi valmistamine ja serveerimine tänasele kliendile
  Rühmatöö või individuaalne töö, maht 1,5 t
 4. Õppeülesanne 4. Enesetest
  Maht 0,5 t

Kõigi õppeülesannetega töötamiseks on koostatud õppija juhised.

Õpiobjektiga saab töötada nii auditooriumis, 100% e-õppe vormis või kombineerides auditoorse õppe ja e-õpet. Kasutatakse nii individuaalset kui rühmatööd.

Õppijate hindamine:

 • Õppeülesannete lahendamine, tulemus vastavalt hindamisprogrammile
  • 2. õppeüleande läbimisel toidu maitset, välimust ja serveerimist,
  • 3. õppeülesande läbimisel õppija loovust, toidu maitset, välimust ja serveerimist.

Õpiobjekti koostajad: Sirje Rekkor, Indrek Kivisalu ja Margit Konno

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

 
 
 
 
 

 

 
 

Liha-klimbisupp