Kalkulatsioonikaardi koostamine

Õppekava: Majutamise ja toitlustamise erialade riiklik õppekava

Moodul: Töökorraldus suurköögis

Teema: Kalkulatsioonikaardi koostamine

Õpiobjekti maht: 0,2 õn

Sihtrühm: õpiobjekt on kasutatav paljudes õppekavades, on abiks koka kutseeksami sooritamisel.

Õppe eesmärk: Õppija oskab koostada suurköögis vajaminevaid tehnoloogia- ja kalkulatsioonikaarte. Veebilehena loodud õpiobjekt annab võimaluse vastav teema iseseisvalt omandada ja õpitut veebilehel jälle meelde tuletada. Saab kasutada ka juba valmisolevaid kalkulatsioonikaartide põhju.

Videojuhendid on mõeldud kaasatöötamiseks ja iseseisvaks harjutamiseks. Juhendid on keskmiselt 3-7 minutit pikad. Videot saad suvalisest kohast peatada ning kerida edasi-tagasi.

Kuna mõnedes koolides on kasutusel veel Office2003, siis on antud kalkulatsiooni koostamine MS Excel 2003-ga pdf-failina.

Eelduseks on, et Sinu arvutil on kõlarid ja Windows Media Player.

Veebileht on loodud vabavaralise programmiga CMSimple. CMSimple eestikeelse kastusjuhendi leiad siit. Videod on loodud vabavaralise tarkvaraga CamStudio.

Lehekülje panid kokku Küllike Varik (EHTE) ning Õile Aavik ja Anne-Li Tilk (Kuressaare Ametikool), videod luges sisse Tiit Tilk.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.