Õpiobjekti tutvustus

Õpiobjekti tutvustus

Eesti köök. Kalasupp

Õppekava: Majutamise ja toitlustamise erialade riiklik õppekava
Moodul: 24. Toiduvalmistamine (maht 12 õn)
Teema: Eesti rahvustoidud
Õpiobjekt toetab õpiku Toitlustamise alused rakendamist

Õpiobjekti maht: 0,1 õn / 4 tundi

Pädevused: Õppija on omandanud teadmisi ja oskusi valmistada ja serveerida Eesti rahvustoitu kalasuppi. Õppija oskab kaasajastada üht Eesti rahvustoitu. 

Eesmärk: Õpiobjektiga taotletakse, et õppija õpib valmistama ja serveerima eesti rahvustoitu kalasuppi ning arendama traditsioonilise rahvusköögi supi retseptuuri vastavalt tänase kliendi ootustele.

Õpiobjekt sisaldab:

 • kalatoite ja kalasupi valmistamist käsitlevat õppematerjali
 • 4 õppeülesanet sh enesekontrolli testi

Õpiobjekt sisaldab õppevideot kalasupi valmistamisest. Videos teeb toitu ja jagab selgitusi Foodstudio peakokk (meisterkokk) Indrek Kivisalu (vt joonis 1).

Video sisaldab kalasupi toorainete iseloomustust, supi valmistamise kõiki tehnoloogilisi võtteid, supi serveerimist.

Õppijad saavad video jälgimise järel või paralleelselt jälgimisega suppi valmistada. Õpiobjekt sisaldab ka standardretseptuuri.

Joonis 1. Indrek Kivisalu - peakokk ja Sirje Rekkor - koka abi õppevideot valmistamas

Õppeülesanded: maht 4 t

 1. Õppeülesanne 1. Teema õppematerjali läbitöötamine
  Individuaalne töö, maht 0,5 t
 2. Õppeülesanne 2. Kalasupi valmistamine
  Rühmatöö või individuaalne töö, maht 1,5 t
 3. Õppeülesanne 3. Kalasupi valmistamine ja serveerimine tänasele kliendile
  Rühmatöö või individuaalne töö, maht 1,5 t
 4. Õppeülesanne 4. Enesetest
  Maht 0,5 t

Kõigi õppeülesannetega töötamiseks on koostatud õppija juhised.

Õpiobjektiga saab töötada nii auditooriumis,  100% e-õppe vormis või kombineerides auditoorse õppe ja e-õpet. Kasutatakse nii individuaalset kui rühmatööd.

Õppijate hindamine: Õppeülesannete lahendamine, tulemus vastavalt hindamisprogrammile.

 Hinnatakse:
1. õppeüleande läbimisel toidu maitset, välimust ja serveerimist,
2. õppeülesande läbimisel õppija loovust, toidu maitset, välimust ja serveerimist.

Õpiobjekti koostajad: Sirje Rekkor, Indrek Kivisalu ja Margit Konno


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

 
 
 
 
 

 

 
 

Kalasupp