Internetiturundus
Avaleht

Avaleht

Internetiturundus

Õppekava: Turismierialade riiklik õppekava
Moodul: 08. Turismimajandusõpe
Teema: Internetiturundus
Maht: 0,1 õn ehk 4 tundi


Sihtrühm: Õpiobjekt on mõeldud kasutamiseks turismierialade õppijatele, samuti turismivaldkonna täiend- ja ümberõppijatele

Eesmärk: Õpiobjektiga taotletakse, et  õppija õpib:
 • tundma interneti kasutamise erinevaid võimalusi ettevõtte turundustegevuses
 • analüüsima ettevõtte internetiturunduse meetmeid
 • planeerima meetmeid, mida saab rakendada kasutades Interneti võimalusi

Õpiobjekt sisaldab: 

Õpiobjekt on struktureeritud, see sisaldab:

 • õppematerjali,
 • juhtumit, mis sisaldab:
  • ettevõte tutvustust,
  • audioklippi Interneti kasutamisest ettevõtte turudustegevuses,
  • viidet ettevõtte kodulehele,
  • fotosid ettevõttest.
 • 5 õppeülesannet, sealhulgas 4 konkreetse juhtumi seotud lõimitud õppeülesannet.

Õppeülesanded:
 • Õppeülesanne 1. Teema õppematerjali läbitöötamine.
  I
  ndividuaalne töö, maht 0,5 t
 • Õppeülesanne 2. Konkreetse turismiettevõtte juhtumi läbitöötamine.
  Individuaalne töö, maht 0,5 t
 • Õppeülesanne 3. Internetiturunduse meetmete analüüs.
  Individuaalne töö või rühmatöö, maht 1 t
 • Õppeülesanne 4. Konkreetse meetme analüüs interneti põhjal.
  Individuaalne töö või rühmatöö, maht 1 t
 • Õppeülesanne 5. Ettepanekud internetiturunduse kasutamiseks.
  Individuaalne töö või rühmatöö, maht 1 t

Õpiobjektiga saab töötada nii auditooriumis, 100% e-õppe vormis või kombineerides auditoorse õppe ja e-õpet.


Õpiobjekti koostajad:

Sirje Rekkor Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakool
Margit Konno Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakool


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

Internetiturundus