Viilutusmasin


Viilutusmasinate abiga saab esmaklassilise lõiketulemuse. Need turvalised ja lihtsad käsitseda. Viilutusmasinad on varustatud kummipatjadega, et need püsiks tööajal kindlalt paigal. Kõik mudelid on varustatud käekaitsmega, et oleks tagatud tööohutus.


Tehnilised andmed

Elekter: 230V  0,15 kuni 0,41 kW
Lõiketera läbimõõt: 200 – 300 mm
Viilu paksus: 0 – 40 mm

 

A andmesilt
B tera lukustuskruvi
C teritusseade
D lõikekelk
E toiduainete tõukur
F viilu paksuse reguleerimise nupp
G sisse/väljalülitusnupp
H lihvketas
K teritusseadme lukustuskruvi
L lõiketera
M lihvimispuru eemaldaja (teritusseadmel)
N teritusseadmelt lihvimispuru eemaldamisenupp
O lõiketera kate
P lõikekelgu reguleerimisnupp
W teritusseadme nupp

Töö põhimõte

Puhastamine

Ohutusnõuded 

Seadet kasutavad isikud peavd olema instrueeritud.
Töökoht hoida puhtana, laual mitte hoida kõrvalisi esemeid.
Seadme kasuataja ei kanna lehvivaid riideid ja peab täitma rangelt toiduhügieeninõudeid.
Lõiketera hoolduse ja puhastamise ajal tuleb kanda randmekaitsega kaitsekindaid.
Kontrollida enne tööle asumist, kas kõik kaitseseadised on töökorras.
Ohuolukorras lülitada seade välja ja eemaldada vooluvõrgust.