Avaleht

Avaleht

Arvuti- ja asjaajamisõpe võimaldab õppijal:

  • õppida tundma arvutialast sõnavara, teksti- ja tabelitöötluse, veebis navigeerimise ja esitluse loomise põhimõtteid;
  • õppida kasutama arvutit õppimis- ja töövahendina informatsiooni hankimiseks, töötlemiseks, kasutamiseks ja edastamiseks, esitluste loomiseks ja tööks vajalikuks suhtluseks;
  • omandada teadmisi igapäevase asjaajamise korraldamise alustest ning oskusi erinevate dokumentide ja ametikirjade koostamiseks ja vormistamiseks nii paberil kui arvutis;
  • õppida kasutama korrektset eesti keelt.

Käsitletavad teemad: arvutiõpetus ja asjaajamise alused ning kutsealane eesti keel.

E-kursus (õpikeskkonnas) ja kursuse avatud õppematerjalid võimaldavad toetada õppija auditoorset ja iseseisvat tööd.

Õpetus toetab õppija ühistööoskuste, probleemide lahendamise, kriitilise mõtlemise, kirjaliku ja suulise eneseväljendamise, analüüsi- ja suhtlusoskuste arengut ning annab eeldused erialaste oskuste ja teadmiste arendamiseks ning edasisteks kutsealaõpinguteks.

Õppevahend  on mõeldud kasutamiseks turismierialade õppijatele, samuti turismivaldkonna täiend- ja ümberõppijatele. Kursus toimub 50% e-keskkonnas ja 50% auditoorselt.

E-õppematerjal on vastavuses Turismierialade riikliku õppekavaga.


Õppematerjalide koostajad:
Anne-Li Tilk
Margit Konno
Reelika Laes
Viiu Kose
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

 

 
 

 
Arvuti- ja asjaajamisõpe