KOHTUPRAKTIKA

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 18. märts 2009.a otsus asjas 3-1-1-7-09

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 8. mai 2008.a otsus asjas 3-1-1-16-08

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 14. juuni 2007.a otsus asjas 3-1-1-17-07

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 10. oktoobri 2005. a otsus asjas 3-1-1-87-05

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 24. aprilli 2006. a otsus asjas 3-1-115-06

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 9. veebruari 2006. a otsus asjas nr 3-1-1-143-05