Pealtkuulamine
Sissejuhatus

Sissejuhatus

Käesolev õpiobjekt on mõeldud käsitlema jälitustoimingut pealtkuulamine.
Õpiobjekt sisaldab:
  • pealtkuulamise mõistet ja ulatust
  • näidissalvestusi ning,
  • kohtupraktikat.

Alammenüü