9. Laua katmine, toitude ja jookide serveerimine

Teema eesmärk: Õppija õpib tundma söögi- ja serveerimisnõusid, lauakatteid ning toitude ja jookide serveerimise aluseid.

Alateemad

 

 
 

Toitlustuse alused