Õppeülesanded

5.1. Õppeülesanne: Teemakonspekti läbitöötamine

5.2. Õppeülesanne: Ühe päeva kooli lõunasöögi toiduenergia ja põhitoitainete arvutamine. Individuaalne töö. Arvutiklassis. Suuline analüüs saadud tulemuste põhjal

5.3. Õppeülesanne: Kooli lõunasöögimenüü kohendamine erinevate toitumisvajadustega klientidele. Rühmatöö

Alateemad

 

 
 

Toitlustuse alused