13. Erinevate rahvuste toidukultuur

Teema eesmärk:

Õppija saab teadmisi erinevate rahvuste toidukultuuride omapärast ja tuntumatest rahvusköökidest.


Joonis 13.1. India köök (Autor Sirje Kilolein)

Alateemad

 

 
 

Toitlustuse alused