11. Välitoitlustamine

Teema eesmärk: õppija saab teadmisi välitoitlustamise korraldamise eripäradest.

Joonis 11.1. EHTE-Catering välitoitlustamisel Padise Kloostris

Alateemad

 

 
 

Toitlustuse alused