1.Sissejuhatus

Toitlustusteenus on turismitoote osa, reisielamuse kujunemisel sageli oluline osa. Kuna inimese organism vajab toitu iga mõne tunni järel, on toitlustamise planeerimine sihtkoha turismiteenuste arendaja jaoks lahutamatu osa turismitoote tervikus. Reisikorraldajad peavad samuti oma toodete arendamisel alati silmas toitlustusteenuste saamise võimalusi marsruutidel ja sihtkohas. Turistid söövad nii teel olles - laevadel, lennukites, rongides, bussides reisides kui ka sihtkohas olles-hotellides ja teistes majutusasutustes, maaturismiettevõtetes, turismiobjekte külastades jne. Seejuures sageli ei ole turistidele reisil olles söömise eesmärgiks pelgalt kõhutäitmine, vaid hoopis toiduelamuste saamine või siis mõne teise kultuuriga tutvumine.

Nii on erinevate einete pakkumisel erinevad rõhud. Kord on rõhk toidu maitsel ja tervislikkusel või teeninduse kiirusel, kord toidu välimusel ja kaunil serveerimisel, rahvuslikul eripäral jne. Rõhk võib olla ka terviklikul toiduelamusel, mis sisaldab endas nii ettevõtt interjööri, teenindust, menüüd kui paljusid muid detaile. Turistidele pakuvad toitlustusteenuseid väga erinevad ettevõtted alates kiirtoitlustusettevõtetest ning lõpetades turismitalude ja gurmeerestoranidega. Iga ettevõte arendab menüü ja teeninduse vastavalt oma äriideele. Turismitoote arendajal on võimalus oma tootesse lülitada sellised toitlustusteenused, mis rahuldavad tema sihtrühmade vajadusi ja soove ning vastavad nende ootustele. Ning täiendavad terviklikku külastuselamust. Selleks tuleb aga tunda toitlustusteenuse olemust, olla kursis pakkujatega, võimalustega ning omada oskust ühitada võimalused oma sihtrühmade vajaduste ja soovidega.

Toitlustuse aluste kursuse eesmärgiks on aidata õppijal mõista toitlustusteenuse olemust ja saada teooriateadmisi ning praktilisi oskusi toitlustamisest. Kursus võimaldab saada üldise ülevaate toitlustussektori  olukorrast Eesti ning trendidest toitlustuses, saada teadmisi toitlustusettevõtete tüüpidest.


Joonis 1.1. Tõeline Gruusia pidu

Kursus on abiks tervisliku toitumise põhimõtete ja toitumissoovituste tundmaõppimisel. See võimaldab omandada teadmisi ja oskusi menüüde koostamiseks ning toitude ja einete hindade kalkuleerimiseks. Kursus võimaldab  omandada teadmisi Eesti toidukultuurist ja rahvusköögist ning erinevate rahvaste toidukultuuridest. Iga teema juures on hulgaliselt kordamisküsimusi ja harjutusülesandeid  teadmiste kinnistamiseks ning loovuse arendamiseks.

Õppevahend on mõeldud kasutamiseks turismierialade õppijatele, samuti turismivaldkonna täiend- ja ümberõppijatele. E-kursus on tõhusaks ja ülevaatlikuks praktiliseks abivahendiks ka alustavatele turismiettevõtjatele.

1.1. Õppeülesanne: Kursuse ainekava ja õppija juhise alusel oma tööplaani koostamine

Alateemad

 

 
 

Toitlustuse alused