KARISTUSÕIGUS E ÜLDOSA II

 

 

 

Õpiobjekti nimi: KARISTUSÕIGUSE ÜLDOSA II

Sihtrühm: Piirivalve-, Justiitskolledži üliõpilased

Materjal on kasutatav toetava materjalina loengus, kuid ka iseseisvalt omandatavana aines Süüteomenetlus.

Õpiobjekt on seotud õpiobjektidega:

Ühtlasi sobib kasutamiseks kõikidele teistele Sisekaitseakadeemia õppuritele, kelle õppekava sisaldab karistusõigust, samuti täiendõppuritele.

Õppematerjal on terviklikult seotud õpiobjektidega Karistusõigus I ja Karistusõigus III ning hinnanguliselt võib selle läbimiseks kuluda kuni 10 tundi.

Eesmärk: Anda ülevaade süüteo olemusest.

Käsitletakse: Süütegu - süüteokoosseisu, õigusvastasust välistavaid asjaolusid ning süüpõhimõtet.

Loodetav tulemus: Õppur oskab analüüsida süüteokoosseisu lahendades kaasusi.

 

Kõik ettepanekud ja kommentaarid õpiobjekti parendamiseks on teretulnud e-postile aadressil: ulle.vanaisak@sisekaitse.ee


Teid tänades, Ülle Vanaisak
Sisekaitseakadeemia Politseikolledži karistus- ja menetlusõiguse õppetooli lektor.

Juuli 2009.

Viimane muudatus: 04.08.2009