Karistusõiguse üldosa I

 

 

 

Õpiobjekti nimi: KARISTUSÕIGUSE ÜLDOSA I

Sihtrühm: Piirivalve-, Justiitskolledži üliõpilased.

Materjal on kasutatav toetava materjalina loengus, kuid ka iseseisvalt omandatavana aines Süüteomenetlus.

Õpiobjekt on seotud õpiobjektidega:

Materjal sobib kasutamiseks ka kõikidele teistele Sisekaitseakadeemia õppuritele, kelle õppekava sisaldab karistusõigust, samuti täiendõppuritele.Õppe läbimiseks kulub maksimaalselt 10 tundi.

Eesmärk: Anda ülevaade karistusõiguse üldosa olemusest.

Käsitletakse: Karistusseadustiku üldosa kohaldamisala, karistamise alust, süütegude liike, kuritegude raskusastmeid, karistusseaduse ajalist, ruumilist, isikulist kehtivust, teo toimepanemise aega ja kohta.

Loodetav tulemus: Õppur omandab ülevaate karistusõiguse üldosa olemusest, oskab luua seoseid karistusseadustiku eriosa ning kodifitseerimata karistusõigusega.

Kõik ettepanekud ja kommentaarid õpiobjekti parendamiseks on oodatud meilile: ulle.vanaisak@sisekaitse.ee

 

 

Teid tänades, Ülle Vanaisak

Sisekaitseakadeemia Politseikolledži

karistus- ja menetlusõiguse õppetooli lektor

 

Loomise aeg 22. juuli - 3. august 2009. a

 

 

Viimane muudatus: 4. august 2009