Kursused avaliku esinemise jaoks


Inimesed, kes kardavad suurema rahvamassi ees esineda või kes lihtsalt ei oska ennast väljendada, neile korraldatakse erinevaid kursusi.

Kursuste eesmärgid on:

 

Mida kursustel tehakse:

Kellele on kursused mõeldud.

Kõik kes soovivad kõnepidamist õppida ja kõnelemisoskusi harjutada. Kõik, kes soovivad arendada enda esinemisoskust, kel tuleb teiste ees esineda või end suhtlemisel arusaadavalt väljendada.

Tulemus.

Enda tugevate külgede teadvustamine ja nõrgemate korrigeerimine tõstab inimese enesekindlust. Võimalikele vigadele tähelepanu juhtimine ja nende teadlik vältimine edaspidises suhtlemises annab positiivse tulemuse. Teadlik enesekontroll ning saadud soovitustega arvestamine, suurendavad isiklikku mõjujõudu suhtlemisel.

Koolitusel osalenu teab esinemistulemust mõjutavaid tegureid ja oskab esinemist planeerida ning esinemiseks valmistuda.