Seminaritöö
 RÜHMATÖÖ ÜLESANNE > 4. ptk. Märkused ja ettepanekud

4. ptk. Märkused ja ettepanekud

Üliõpilaste arvamused, kriitika ja ettepanekud selle rühmatöö ja aine õppetöö korralduse kohta on teretulnud ja soovitavad. Õppejõud arvestab tehtavaid ettepanekuid, niivõrd kui see konkreetse töö või ainekursuse raames on võimalik (kui mõnda ettepanekut ei ole võimalik selle ainekursuse raames rakendada, siis võib õppejõud seda kasutada mõne järgneva loengukursuse ettevalmistamisel, samuti edastada selle oma kolleegile mõne teise loengukursuse ettevalmistamisel arvestamiseks).