Seminaritöö
 RÜHMATÖÖ ÜLESANNE > 3. ptk. Õigus saada juhendamist ja abi

3. ptk. Õigus saada juhendamist ja abi

Rühmatöö koostamise igas etapis on üliõpilasel õigus küsida õppejõult abi, selgitust ja juhendamist. Üliõpilase juhendamine ja abistamine on õppejõu töökohustus. Üliõpilane ei või õppejõult nõuda, et õppejõud lahendaks ülesande üliõpilase eest. Õppejõud võib sellel kaalutlusel keelduda juhiste andmisest. 

Küsimused tuleb edastada õppejõule e-posti teel või IVA keskkonna kaudu ning kirjas tuleb märkida 1) üliõpilase õige ees- ja perekonnanimi, rühma number; 2) mida üliõpilane ise on teinud küsimuse lahendamiseks ning millistele järeldustele ta on jõudnud, 3) miks üliõpilasel endal ei õnnestunud probleemi lahendada ning 4) millist abi üliõpilane õppejõult ootab.