Seminaritöö
 RÜHMATÖÖ ÜLESANNE > 1. ptk. Eesmärk ja tulemused

1. ptk. Eesmärk ja tulemused

Rühmatöö eesmärk on selgitada välja halduspraktika päästeala haldusülesannete täitmisel, võrrelda erinevate päästeasutuste halduspraktikat ning kontrollida selle vastavust õigusaktidele. Rühmatöö tulemusena saab üliõpilane ülevaate halduspraktikast ning omandab halduspraktika analüüsimise metoodika.